Vợ (chồng) yêu cầu giao hết tài sản rồi mới chịu ký đơn ly hôn. Vậy sau khi giao hết rồi vẫn không chịu ký thì sao?