Điều kiện để xét duyệt mẫu sơ yếu lý lịch kết hôn với bộ đội